Weetjes

Boule termen:

Iedere sport heeft zo zijn eigen woordenschat. Wat petanque aangaat, hebben we in Nederland veel woorden en uitdrukkingen uit het Frans overgenomen.
Hieronder staan een aantal van die woorden.
Mocht u nog wat andere woorden kennen dan die hier zijn genoemd, dan kunt u die naar ons e-mailen.

Boule
De metalen bal waar petanque mee gespeeld word.

Boulodrome
Het speelterrein voor de Jeu de Boulespeler

But
Het kleine houten balletje. Dit woord is in Nederland al sterk ingeburgerd. Onze zuiderburen spreken ook wel van mikballetje.

Doublette
Een team dat uit twee spelers bestaat. Elke speler heeft de beschikking over drie boules.

Fanny
Embrasser, briaser of Faire Fanny, alle drie uitdrukkingen worden gebruikt, als men een wedstrijd met 0-13 verliest en dus Fanny's welgevormde billen moet kussen.

Méne (werpronde)
De periode vanaf het werpen van het but tot het moment waarop de laatste boule geworpen is, waarna het but weer opnieuw moet worden uitgeworpen.

Téte-a-téte
Als er één tegen één wordt gespeeld. Je hebt dan drie boule tot je beschikking.

Triplette
Een team dat uit drie spelers bestaat. Elke speler speelt met twee boules.

Werpcirkel
De officiële  cirkel die men op het terrein legt en waarin men moet staan wanneer je het butje of de boule gooit.

Mysterie van Fanny

Iedereen die petanque speelt zal er vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Je verliest een wedstrijd met 0 - 13. In Frankrijk zal men er heel hard om lachen als dit gebeurd. Vooral als het gebeurt bij een speler die hoog geplaatst staat. Er wordt dan geroepen "Il a fait Fanny". En als je dan in volslagen onschuld vraagt wat die uitdrukking dan inhoudt, verraden alle pretoogjes om je heen dat de voorzichtigheid waarmee je de vraag gesteld hebt, volkomen op zijn plaats was.

Je geeft namelijk de Fransen een kans om een smeuïg verhaal ter sprake te brengen. Als het spel gespeeld wordt bij een plaatselijk café of een oudere bouleclub, dan zal er ergens een bel klinken, en dan zal je in eerste instantie denken dat de verliezer een rondje moet geven, maar niks is minder waar. Ergens wordt er een schilderij of plaquette vandaan gehaald, met daarop een mooie dame die haar welgevormde billen toont. En de verliezer zal deze plaquette moeten kussen.
Meestal wordt daarna inderdaad wel een glaasje gedronken, en wordt er eens flink om gelachen. Wanneer dit bij een heel goede speler gebeurt, dan halen de wat mindere spelers weer eens opgelucht adem. Want hun zelfvertrouwen is weer een beetje opgekrikt.

Al ben je nog zo goed, de bal blijft rond.
Dit is een schitterende folklorische traditie, en een wonderlijk verhaal dat nog steeds voort leeft onder de petanque spelers, maar waar komt Fanny eigenlijk vandaan?

Tegen het einde van de 19de eeuw had Fanny Dubriand in Lyon de gewoonte haar welgevormde billen te laten zien, om zo de spelers die met 0 - 13 hadden verloren te vernederen. We kunnen niet met zekerheid zeggen of er ook sprake was van kussen, of dat het alleen een omhelzing was. In ieder geval gebruikt men sindsdien de uitdrukking `Embrasser Fanny` (Fanny kussen of omhelzen).

 

Een ander verhaal zegt dat Fanny aan de vooravond van de eerste wereldoorlog serveerster was in een café in het noorden van Frankrijk. Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt behaalden tijdens een spel petanque. Deze omhelzing was een troost, een schadevergoeding. Tot op een dag de burgermeester van de regio ook bij haar kwam om te worden getroost. Misschien had Fanny iets tegen hem. Het is in ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar rokken omhoog deed en hem haar welgevormde billen voor hield. Waarop de burgermeester zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf.

Dat was het begin van een lange traditie. Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een echte Fanny bereid vonden, bezitten veel verenigingen een plaquette, beeldje of een schilderij van Fanny. Die hangt of staat op een ereplaatsje, waar de winnaars de de spelers die met 0 - 13 verliezen mee nemen om een kus te geven op de welgevormde billen van Fanny. Het kussen van Fanny dat in het begin een schadevergoeding was werd aldus een straf, een vernedering.

Spelregels

Wat je als beginner in elk geval moet weten

Jeu de boules is een verzamelnaam van balspelen.

Onze spelsoort heet PÉTANQUE

Onderstaand spelregels in beknopte vorm.

Pétanque wordt gespeeld in verschillende vormen.

1 tegen 1 met elk 3 boules (enkelspel)

2 tegen 2 met elk drie boules (doublette)

3 tegen 3 met elk 2 boules (triplette).

Het but (mikballetje) is van hout en mag reglementair een diameter hebben van 30 mm.

De boules moeten beantwoorden aan een diameter die varieert van 7.05 tot 8 cm en het gewicht mag minimaal 650 en maximaal 800 gram zijn.

Degene die de toss wint, legt een cirkel van een diameter van 50 centimeter en gooit het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter.

Zowel cirkel als but dienen minimaal één meter van elk obstakel en/of lijn verwijderd te zijn. Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.

Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in de cirkel staan en zij niet van hun plaats mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt.

De tegenstander mag dan gaan proberen dichter bij het but te komen door de liggende bal te verplaatsen (schieten), dichterbij te plaatsen of het but te verplaatsen.

Het team dat het dichtste bij het but ligt, speelt pas als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft. In het laatste geval mag dat team proberen

 

meer punten te scoren door boules dichterbij te brengen dan de beste van de tegenstander.

Bij triplette en doublette maximaal 6 punten en bij enkel spel maximaal 3 punten.

Na de speelronde (mêne) worden de punten geteld en begint het team dat de punten heeft gehaald aan de nieuwe ronde.

Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft gehaald.


Bent u geïnteresseerd, dan bent u voor een eerste kennismaking iedere zaterdag welkom.

Van 14:00 tot 17:00  uur aan de Landdrostlaan 44 te Apeldoorn.

Waar u zal worden ontvangen met een kopje koffie of thee.

Ieder potentieel lid kan aanspraak maken op een kennismakingsperiode, om eerst dan te beslissen of hij/zij lid wil worden van onze gezellige vereniging.

Speel gezellig een keer mee!.

Voor meer informatie:                                                                                                                                                  

 Hans Kassenaar.

 Tel: 0555063465

 E-mail: hans.kassenaar@avalonsports.nl

 Facebook:  http://www.facebook.com/groups/avalonsports