VRIJDAG 19 APRIL

MET LEUKE PRIJZEN

HET 1E KOPJE KOFFIE/THEE IS GRATIS

DE LOOTJES KOSTEN 0,50 EN 6 VOOR 2,50

DE BALLETJES GAAN ROLLEN OM 20:00 UUR

HET CLUBHUIS IS OPEN OM 19:30 UUR

BIJ VOLDOENDE DEELNAME IS ER EEN EXTRA SPEELRONDE

(GELDPRIJS)

U KUNT ZICH AANMELDEN VIA HET FORMULIER IN HET CLUBHUIS.

Of klik op de button BINGO


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Hierbij wil het bestuur van Avalon-Sports alle leden uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke gehouden wordt op Woensdag 17 April 2018 om 20:00 uur in ons clubhuis aan de Landdrostlaan 44 te Apeldoorn.

Deze vergadering is zeer belangrijk in verband met de bouw van een overdekte accommodatie.

Het is dan ook van groot belang dat u op deze algemene leden vergadering aanwezig bent, omdat er ingrijpende beslissingen genomen moeten worden.

Heeft u vragen die u tijdens de ALV aan de orde wilt stellen of toevoegen voor de agenda dan kunt u dit voor 11 April kenbaar maken middels e-mail aan secretaris@avalonsports.nl  of  een brief aan ons post adres. Deze inzendingen zullen tijdens de ALV behandeld worden. Hiermee zal de rondvraag komen te vervallen.

.Hopende u allen tegen te komen tijdens de ALV,

Bestuur Avalon-Sports.


 

Mededelingen

Wijzigingen adresgegevens

Een verhuizing, een nieuwe telefoon of een ander email adres.
Gegevens veranderen regelmatig in de loop der tijd.

Voor onze vereniging is het belangrijk dat wij in het bezit zijn van de actuele gegevens, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten van Avalon-Sports.

De door u ingevulde gegevens op het formulier worden verstuurd naar de secretaris van Avalon-Sports.

Wijziging adres en E-mail

 

Verificatie

 

Evenementen

Voor het houden van een evenement of het aanvragen van een clinic kan men contact opnemen met de secretaris van Avalon-Sports. Ook zijn er formulieren in het clubhuis aanwezig.

Evenementenkalender