Inschrijven

Jeu de Boules

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één lidmaatschapsjaar en daarna stilzwijgend verlengd met de periode van één maand. Dit is inclusief de bondscontributie. Door invulling van de lidmaatschapsaanvraag wordt ondergetekende geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud en de automatische incasso.

Inschrijven pétanque (Jeu de Boules)

 

Verification

 

Opzeggen

lidmaatschap

Opzegging kan alleen schriftelijk, vul onderstaand formulier in voor het opzeggen van uw lidmaatschap. Opzeggingen via andere bestuursleden worden helaas niet verwerkt. Houdt u er rekening mee dat er een opzegtermijn geldt van één volle maand.

Opzeggen lidmaatschap

 

Verificatie