Inschrijven nieuwe leden

Betaling van de contributie kan via een automatische incasso. Door invulling van dit formulier wordt ondergetekende geacht bekend te zijn, en akkoord te gaan met de inhoud.

Bankgegevens:
IBAN: NL54 RABO 0373 4181 40
BIC: RABONL2U

Inschrijven nieuw lid

 

Verificatie

Opzegging lidmaatschap

Opzegging kan alleen schriftelijk, vul onderstaand formulier in voor het opzeggen van uw lidmaatschap. Opzeggingen via andere bestuursleden worden helaas niet verwerkt. Houdt u er rekening mee dat er een opzegtermijn geldt van één volle maand.

 

Opzeggen lidmaatschap

 

Verificatie