Baanreglement

 

 1. Schutters dienen ten aller tijden de veiligheid voor zowel zichzelf als voor omstanders te waarborgen.
 2. Als een pijl de baan verlaat meld de schutter dit bij de trainer, of bij een bestuurslid, of bij de bar medewerker. Het schieten wordt stil gelegd waarna de schutter de pijl kan gaan zoeken. Als de schutter de pijl heeft gevonden meld hij dit bij de trainer, het bestuurslid of de bar medewerker op wiens teken het schieten weer zal worden hervat.

 3. Pijlen dienen voorzien te zijn van voor en achternaam van de eigenaar.

 4. Er wordt alleen in het verlengde van de baan geschoten, diagonaal schieten is niet toegestaan.

 5. Het aanspannen van een boog mag alleen op de schietbaan, hieronder geldt ook het meten van de pondages.

 6. Tijdens het aanspannen van een boog is de richting van de pijl op het doel of lager.

 7. Er wordt alleen op de door de vereniging beschikbaar gestelde doelen geschoten.

 8. Er mogen geen pijlen op de boog gelegd worden zolang er nog iemand zich voor de meet bevindt.

 9. Het halen van de pijlen wordt gezamenlijk gedaan nadat het teken “halen” is gegeven.

 10. Per schiet beurt worden maximaal 3 pijlen verschoten. Hierna doet de schutter enkele stappen achterwaarts van de meet en zetten de boog weg, in afwachting van het signaal “halen” waarna gezamenlijk de pijlen gehaald zullen worden.

 11. Het schieten dient onmiddellijk gestaakt te worden wanneer er zich op de baan personen of dieren bevinden.

 12. Lawaai en onrustig gedrag zijn verboden. Dit stoort de schutters in hun concentratie en heeft invloed op de veiligheid. Dit betekent overigens niet dat het altijd volledig stil moet zijn.

 13. Er mag alleen met handboog geschoten worden. Kruisbogen, luchtdruk en overige wapens zijn niet toegestaan.

 14. Een ieder is verplicht de baan netjes te houden, kapotte pijlen, blikjes, etc. zelf afvoeren.

 15. Aspirant schutters mogen slechts schieten onder leiding van een instructeur/trainer of een ervaren schutter. Jeugdleden mogen slechts schieten onder leiding van een ervaren schutter boven de 18 jaar. Schutters boven 18 jaar mogen zelfstandig schieten, mits zij met minimaal twee personen zijn, en op de hoogte zijn van het baanreglement.

 16. Gebruik van andermans materiaal dient alleen in overleg met de eigenaar te gebeuren.

 17. Niet schietende aanwezigen dienen ruim achter de meet te blijven

 18. Alle jeugdleden onder de achttien jaar melden zich bij aankomst bij één van de trainers.
  Zij kunnen dan aangeven waar ze tijdens de training aan willen werken of ze kiezen voor een avond vrij schieten.
  Als de training erop zit melden zij zich af bij één van de trainers.
  In de tussentijd wordt de trainings-accommodatie niet verlaten.

19. Aspirant leden mogen 3 proeflessen volgen alvorens zij een lidmaatschap aangaan.

20. Schutters worden geacht eigen pijlen aan te schaffen.

21. Schutters moeten er op toezien dat eventueel aanwezige andere schutters de baan veilig gebruiken en alle bovenstaande regels in acht nemen.